Wednesday, 7 September 2016

Fiat 126p 1/8: Not Your typical build [ENG/PL]

Hi!
DeAgostini finally launched series "Fiat 126p Maluch 1/8" which contains Fiat 126p + Niewiadow N126 trailer in 1/8 scale as DIY scale car in 125 issues. Today second issue is rolling out, but previously we've got two "test" series, with only 4 issues. I managed to get this "test" series and also number of first issue of regular series.
As You know me, You know that I wouldn't keep it stock so...

Deagostini wreszcie wypuściło serię "Fiat 126p Maluch 1/8", która zawiera Fiata 126p + przyczepę Niewiadów N126 w skali 1/8, jako model do samodzielnego złożenia, rozłożony na 125 numerów. Dzisiaj do sprzedaży wchodzi drugi numer, lecz wcześniej mieliśmy dwie serie testowe, z tylko czterema numerami. Udało mi się zdobyć serię testową jak i sporą ilość numeru pierwszego z serii regularnej.
Znacie mnie, więc wiadomo że na długo nie pozostaną w seryjnym stanie...

Firstly I want to acquaint You with first issue and made a little review of it.
This is how it looks assembled:

Ale najpierw chciałbym zapoznać Was z pierwszym numerem i zrobić jego krótką recenzję.
Oto jak wygląda złożony: